Cuộc khảo sát về quyền và sức khỏe nam giới toàn cầu năm 2019

العربية | 中文 | EnglishEspañol Français | Indonesia | Kiswahili | Português | русский | ​ ​​tiếng Việt​ ​

MPact, hợp tác với các Đối tác cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới, vui mừng thông báo ra mắt chính thức Cuộc khảo sát về quyền và sức khỏe nam giới toàn cầu năm 2019 (GMHR 2019)!

GMHR 2019 là cuộc khảo sát toàn cầu thứ tư của chúng tôi về sức khỏe và quyền con người của người đồng tính nam, người lưỡng tính và những người đàn ông khác có quan hệ tình dục với nam giới. Các cuộc khảo sát trước đây đã mang lại hơn 10.000 phản hồi từ khắp nơi trên thế giới, tiết lộ thông tin quan trọng về tình trạng đồng tính, nhân quyền và dịch vụ y tế trên toàn thế giới. Như trong quá khứ, cuộc khảo sát năm nay được thiết kế để hỗ trợ tạo kiến ​​thức, phát triển chính sách, thực hiện chương trình và vận động liên quan đến các vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát và khuyến khích bạn chuyển tiếp cho những người đàn ông trong mạng của bạn. Càng nhiều người đàn ông từ khu vực của bạn tham gia khảo sát, dữ liệu sẽ càng mạnh mẽ để hỗ trợ công việc địa phương!

العربية | 中文 | EnglishEspañol Français | Indonesia | Kiswahili | Português | русский | ​ ​​tiếng Việt​ ​