Cuộc khảo sát về quyền và sức khỏe nam giới toàn cầu năm 2019

العربية | 中文 | EnglishEspañol Français | Indonesia | Kiswahili | Português | русский | ​ ​​tiếng Việt​ ​

Thay mặt MPact và các Đối tác cộng đồng của chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới, CẢM ƠN BẠN cùng với hơn 15.000 nam giới từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia Cuộc khảo sát về quyền và sức khỏe nam giới toàn cầu 2019-2020 (GMHR 2019-2020), đã kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

GMHR 2019-2020 là cuộc khảo sát toàn cầu lần thứ tư của chúng tôi về sức khỏe và quyền của người đồng tính, song tính nam và những người nam khác có quan hệ tình dục với nam. Những cuộc khảo sát trước đây đã nhận được hơn 10.000 phản hồi từ khắp nơi trên thế giới, phát hiện những thông tin quan trọng về tình trạng thù ghét người đồng tính, nhân quyền và dịch vụ y tế trên toàn thế giới. Như trong quá khứ, khảo sát mới nhất này được thiết kế để hỗ trợ mang lại kiến ​​thức, phát triển chính sách, thực hiện các chương trình và vận động liên quan đến các vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng của chúng tôi.

Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tập trung để làm sạch, phân tích và viết ra những phát hiện từ những dữ liệu phong phú này. Chúng tôi mời bạn kiểm tra lại để xem các kết quả liên quan đến sức khỏe và quyền của người đồng tính, song tính nam và những người nam giới khác có quan hệ tình dục với nam giới từ khắp nơi trên thế giới.

Tìm hiểu thêm về kết quả từ các lần lặp lại trước đây của Khảo sát về Quyền và Sức khỏe Đàn ông Toàn cầu tại đây:

MPact Research

Services Under Siege – The Impact of Anti-LGBT Violence on HIV Programs

Rights in Action: Access to HIV Services among Men Who Have Sex with Men

MSM in Sub-Saharan Africa: Health, Access, & HIV 

Young Men Who Have Sex with Men: Health, Access, & HIV 

Access to HIV Prevention and Treatment for Men Who Have Sex with Men The Global Forum on MSM & HIV 

العربية | 中文 | EnglishEspañol Français | Indonesia | Kiswahili | Português | русский | ​ ​​tiếng Việt​ ​