Global undersgelse: Halvdelen af alle bsser har ikke adgang til kondomer og glidecreme

Published: November 30, 2010

Global undersøgelse: Halvdelen af alle bøsser har ikke adgang til kondomer og glidecreme

Størstedelen af verdens bøsser har dårlig eller slet ingen adgang til hiv-test, rådgivning, gratis kondomer og gratis glidecreme. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse, hvor 5000 homoseksuelle mænd fra hele verden har deltaget.

De foreløbige resultater offentliggøres i forbindelse med World AIDS Day, og de viser, at færre end halvdelen af alle bøsser på verdensplan har adgang til selv de mest basale hiv-forebyggelse og-tjenester. Af alle respondenter rapporterede kun 39 procent let adgang til gratis kondomer og knap én ud af fire rapporterede let adgang til gratis glidecreme.

Hele 25 procent sagde, at de slet ikke har adgang til gratis glidecreme. Mange af mændene rapporterede, at det var vanskeligt eller umuligt at få adgang til andre væsentlige tjenester, herunder hiv-testning (57 procent), informationsmaterialer om hiv (66 procent) og hiv-behandling (70 procent).

Undersøgelsen er foretaget af Global Forum on MSM & HIV, og her vækker den ringe adgang til basal forebyggelse og hiv-behandling forargelse.

– Det er utilgiveligt, at bøsser verden over fortsat har så begrænset adgang til disse grundlæggende ting. Siden begyndelsen af epidemien, har det været almindeligt anerkendt, at kondomer, glidecreme, testning og behandling er de vigtigste værktøjer til at bekæmpe epidemien, Dr. George Ayala, leder af Global Forum on MSM & HIV.

Han bakkes op af AIDS-Fondets direktør, der gerne så, at Danmark påtog sig en lederrolle og kæmpede for homoseksuelles rettigheder.

– Her er en sag, hvor Danmark kan markere sig, og hvor vores tradition for frihed og sundhedsoplysning virkelig giver mening. Vi skal have mod til at gå foran og kæmpe for homoseksuelles rettigheder, fordi vi tror på demokrati og menneskerettigheder. Samtidig kan vi være stolte af, at vi har politikere, som ret hurtigt anerkendte, at bøsser er vigtige medspillere i kampen mod hiv, siger Henriette Laursen

Leave a Reply